vi.llcitycouncil.org

Thể LoạI: Vận chuyển


Những Bản đồ Thế giới này có thể là tương lai của một siêu vòng tròn được kết nối không? Vận chuyển

Những Bản đồ Thế giới này có thể là tương lai của một siêu vòng tròn được kết nối không?

Dự án Hyperloop One tiếp tục tiến gần hơn đến thực tế. Nhưng một chuỗi hệ thống hyperloop tốc độ cao toàn cầu sẽ thực sự trông như thế nào? Bởi Shelby Rogers ngày 19 tháng 1 năm 2017 Dự án Hyperloop One tiếp tục tiến gần hơn đến thực tế. Nhưng chuỗi hệ thống hyperloop tốc độ cao trên toàn cầu thực sự sẽ như thế nào?

ĐọC Thêm