vi.llcitycouncil.org

Thể LoạI: Thiết bị điện tử


Sự khác biệt giữa hệ điều hành 64-bit và 32-bit là gì? Thiết bị điện tử

Sự khác biệt giữa hệ điều hành 64-bit và 32-bit là gì?

Ngày 21 tháng 2 năm 2017Nếu bạn có một máy tính được sản xuất trong 10 năm qua, bạn có thể đang chạy hệ điều hành 64-Bit, nhưng sự khác biệt so với hệ điều hành 32-bit cũ là gì? Nếu bạn biết gì về máy tính, có thể bạn ít nhất bạn đã nghe đến thuật ngữ 64-bit và 32-bit khi nói đến công nghệ của bạn.

ĐọC Thêm