vi.llcitycouncil.org

Thể LoạI: Hóa học


Giải Nobel hóa học được trao cho bộ ba công nghệ nano Hóa học

Giải Nobel hóa học được trao cho bộ ba công nghệ nano

Bởi Shelby Rogers Ngày 05 tháng 10 năm 2016 Hình ảnh được phép của Wikimedia Ba nhà khoa học châu Âu đã được trao giải Nobel hóa học cho các thiết kế và sử dụng công nghệ nano của họ .Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart và Bernard L. Feringa đã phát triển các phân tử với các chuyển động có thể kiểm soát được. Hội đồng giải Nobel ca ngợi những sáng tạo của họ là & 34; mang tính cách mạng.

ĐọC Thêm
Đây là cách sử dụng thực tế của mọi nguyên tố trên bảng tuần hoàn Hóa học

Đây là cách sử dụng thực tế của mọi nguyên tố trên bảng tuần hoàn

The elements on the periodic table are everywhere, in fact, they make up everything.Understanding how to read a periodic table is one thing, but it doesn& 39;t tell you whether the element is useful, what it looks like, or even how it is used.To answer all of the basic questions you might have about each element, we have put together this & 34;quick look& 34; guide to help give you an easy to read and navigate resource for every element known to man.

ĐọC Thêm